Lấy bản nâng cấp bằng địa chỉ MAC
Vui lòng nhập địa chỉ Mac và bấm Tìm kiếm để xem thông tin sản phẩm cùng bản cập nhật Hệ Điều Hành cho Box của bạn.
Chỉ nên nâng cấp khi bản cập nhật có ngày xuất bản mới hơn phiên bản trên Box của bạn.
Lưu ý: Cần nhập địa chỉ MAC chính xác, có phân biệt chữ HOA, chữ thường
img loading ajax